Asukastalo Ankkuri

Asukastalo Ankkuri on Helsingin Kaakkoisen suurpiirin alueella sijaitseva asukastalo ja toimintakeskus. Asukastalo edistää helsinkiläisten ja erityisesti Herttoniemenrannan alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteistoimintaa ja viihtymistä sijaintinsa vuoksi. Asukastalo tarjoaa toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille helsinkiläisille sekä mahdollisuuden tavata muita ihmisiä virikkeellisessä ympäristössä.

Toiminta järjestetään alueen asukkaiden tarpeita vastaavaksi vapaa-ajan toiminnaksi. Toimintaa kehitetään yhteistyössä monien eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa, joille Ankkuri vuokraa tilojaan kohtuulliseen hintaan. Ankkurin järjestämä oma toiminta pidetään kaikille
avoimena matalan kynnyksen toimintona, johon jokaisen alueen asukkaan on helppo
ja mielekästä tulla.


Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry on
vuokrannut Paasivaarankatu 6 toimitilat Helsingin kaupungilta ja yhdistys on
toiminut samoissa tiloissa vuodesta 1998. Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n
hallitus vastaa koko rakennuksen ylläpidosta sekä asukastalon toiminnasta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä + 2 varajäsentä.

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n jäsenenä
voi olla alueella asuva tai toimiva yksityishenkilö. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan
asukastalon toimintaan sekä heille tarjotaan etuuksia toiminnassa ja
vuokrahinnoissa.


Asukastalo Ankkuri on Paasivaaran margariinitehtaan entinen kanttiinirakennus, ruokalan lisäksi rakennuksessa oli lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Margariinitehtaan lopetettua tilojen päähallitsija oli vuosia nuorisotoimi, keväästä 2020 tilojen hallinnointi siirtyi Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle.ANKKURI COMMUNITY CENTERCommunity Center (Asukastalo) Ankkuri is a residential building and activities center located in the southeastern district of Helsinki. Asukastalo promotes the well-being, cooperation and prosperity of the people of Helsinki and mainly the residents of the Herttoniemenranta area due to its location. Asukastalo Ankkuri offers activities and hobbies for Helsinki residents of all ages, as well as the opportunity to meet other people in a stimulating environment.The activities are organized primarily as leisure activities
that meet the needs of the residents. The operations are developed in
cooperation with many different organizations to whom Ankkuri rents its
premises at a reasonable price. Activities at Ankkuri do not require a special
skill set, and are open to all.Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry (Community
Center Association Ankkuri ry) has leased the premises of Paasivaarankatu 6
from the City of Helsinki and the association has operated in the same premises
since 1998. The board of Community Center Association Ankkuri is responsible
for the maintenance of the entire building as well as the operation and
finances of the center. The Board consists of 4-6 members and 2 deputies.


A member of the Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys
Ankkuri ry can be an individual living or working in the area. Members have the
opportunity to influence the operation of the center and have been offered
benefits in activities and rental prices.Asukastalo Ankkuri was the former dining area of the
Paasivaara margarine factory. This was also the place where you could find a
doctor's and nurse's reception rooms. After the closure of the margarine
factory, the main manager of the premises was in youth work for years. Starting
from the spring of 2020, the management of premises was transferred
Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry.